Josef Engelfrost

Jag är interaktionsdesigner och programmerare. Jag brinner för UX, webben och att skapa positiva verktyg och miljöer för människor.

På nätet kan du hitta mig på bland annat Twitter, LinkedIn och resebloggen Söder om Sverige.

Textalk

2014 började jag på Textalk och jobbar nu där som UX Engineer i Webshop-teamet.

Social Locale

Kursprojekt som utforskade sociala medier i kombination med marknadsföring. Resultatet som demonstrerades på Nordstan under vetenskapsfestivalen var en meta-checkin-tjänst för butiksägare och konsumenter. Kom andraplats i Chalmers Innovation Pitch-and-Win i maj 2011.

Tillsammans med två kursare skapade jag Social Locale, ett ”point of purchase social media system”. Väldigt förenklat förenade vi sociala check in-tjänster (t.ex. Facebook, Gowalla och Foursquare) med en fysisk affär med hjälp av en TV-skärm. Detta ger affären och kunderna möjlighet att interagera i realtid på ett helt nytt sätt.

Mycket tid lades på användarupplevelsen (User Experience, UX). Projektet gav möjlighet att utforska inte bara sociala tjänster och användarupplevelser, utan även reflektera över etiska aspekter kring kommers och personlig integritet.

MBT - Missionärs­Barns­Träffen

Sedan 2013 är jag med i lednings­gruppen för lägret Missionärs­Barns­Träffen. Jag är själv en sså kallad "Third Culture Kid" då jag är delvis uppväxt i Nepal, och det är en förmån att få planera det läger som hjälpte mig att hitta min identitet när jag själv var barn och ungdom.

Kulturer och globala frågor är viktigt för mig, och förutom min personaliga erfarenhet har jag läst 30hp utvecklingsstudier i Vietnam.

Nelly.com

September 2013 började jag på modesajten Nelly.com som konsult åt New Minds. Min titel där var Frontendutvecklare, d.v.s. planerar gränssnitt och beteende och implementerar det i HTML, CSS, JavaScript och lite enklare backend-programmering. Jag jobbade både på sajten och med interna verktyg.

Personas in Real Life

Exjobb på inUse där jag och Tim Brandin gjorde en kvalitativ studie i hur Personas fungerade i praktiken, i synnerhet med inUses egen metod Effektkartläggning.

Parallelt med det akademiska arbetet gjordes ett designprojekt där både personas och effektkartläggning tillämpades. SVG Input Elements är en biprodukt av detta designarbete.

Förutom personas och effektkartläggning använde vi oss mycket utav pappersprototyper och stop motion-film för att utforska beteendet i designen.

Guldhedens Studiehem

Guldhedens Studiehem hyser strax under 100 studenter. Jag byggde ett webbaserat administrationssystem som innefattade hemsida, kölista och matsedel.

Systemets huvudsakliga uppgift är att göra det lätt att administrera kölistan samt ge en överskådlig blick över de nuvarande hyresgästerna. Förutom att informationen kan ses i webbläsaren genererar kontrakt och matsedel som PDF-filer. Regelbundna automatiska mailutskick gör att ointresserade köplatser inte längre behöver filtreras ut manuellt. Jag byggde systemet med tanke på att någon annan skulle kunna ta över det med minimal inlärningskurva.

Nätadmin på Guldhedens Studiehem

Förutom att göra studiehemmets hemsida jobbade jag även som nätadmin under min studietid. Detta innebar i praktiken allt möjligt, bland annat att administrera Linux-servrar, erbjuda nätverkssupport till ca 90 studenter och företräda Guldhedens Studiehem i GSIX där SGS Studentbostäder, Jeriko och tidigare även Chalmers Studentbostäder ingick.

CUPles | Break the Barrier

I det här designprojektet var målet att påverka människors sociala beteende. Med hjälpa av kommunicerande koppar ville vi påverka sociala normer och bryta barriärer mellan människor.

Kopparna byggde upp ett decentralicerat ad-hoc-nätverk emellan sig och kunde genom det kommunicera sin status med varandra. Genom att vibrera och ändra färg grupperade kopparna ihop människor i nya kontallationer. Ett visst mått av kontroll gavs också till användaren - vilken färg koppen fick berodde nämligen på hur man höll i koppen, men användaren själv var tvungen att lista ut hur greppen skiljde sig åt.

Dragon's Gold

En gruppuppgift i kursen Graphical Interfaces (TDA491) var att skapa en digital version av brädspelet Dragon's Gold.

Uppgiften innehöll bland annat mycket som skulle visualiseras samt ett förhandlingselement som inte var helt trivialt att översätta.

Fokus i uppgiften lades på själva interaktionen, färdiga grafiska element användes vilket förklarar den ej enhetliga stilen i det interaktiva exemplet. Exemplet förutsätter att man kan reglerna till Dragon's Gold.

Klicka på Flash-filmen och stega fram med tangenttryckningar. OBS! Klick fungerar inte för att stega!

MatchMaster

Enskild uppgift i kursen Graphical Interfaces (TDA491). Ett visuellt gränssnitt för en teambyggar-applikation.

Teamen skulle byggas utefter Belbin-roller och gränssnittet var tvunget att kunna visualisera ett ganska stort antal personer åt gången.

Jag ansträngde mig för att visa många fler informativa element än vad uppgiften krävde. Läs PDF-presentationen för en lite närmre inblick i designvalen. (Presentationen är skapad efter kursmålen, vilket är anledningen till den gedigna presentationen av vissa ganska ointressanta detaljer).

Utvecklingsstudier

Hösten 2011 tog jag ett avbrott från Chalmersvärlden, åkte till Vietnam och läste en engelskspråkig kurs om kulturell, social, politisk och ekonomisk utveckling ur lokalt och globalt perspektiv. Dels ville jag ha ett bredare perspektiv på världen än vad Chalmers hade att erbjuda rent akademiskt, dels behövde jag återförenas lite med mina tvärkulturella rötter.

Om mig

Jag bor i Göteborg men är uppväxt i Nepal och Örebro. När jag var liten pratade jag brittisk engelska, men nu har svenska varit vardagsspråket i femton år och min engelska är numera nordamerikansk med svensk touch (vilket känns lite bittert).

Förutom webben är jag intresserad av globala frågor, att resa, foto, brädspel och kaffe. Mina intressen går i perioder, jag tycks föredra att ha dem som projekt snarare än något kontinuerligt.

Jag jobbar helst tillsammans med andra, men behöver också kunna jobba självständigt och ostört i perioder. Uppriktighet och pålitlighet är viktigt och jag har svårt att lova saker om jag inte vet att jag kan hålla det. Jag är ganska pragmatisk - även om jag uppskattar regler och konventioner så är jag inte tillfreds förrän jag har vänt och vridit på det mesta och testat om det inte finns en bättre lösning (jag har lärt mig att behärska mig, så att jag kommer frammåt nån gång också… till exempel är detta version 2 av denna sajt!). När jag ska ta mig för en uppgift gillar jag att vara väl förberedd för att kunna möta utamningar längs vägen, snarare än att följa en detaljerad plan.

Upp