Josef Ottosson

Interaktionsdesigner och webbutvecklare.


Social Locale

Projekt som utforskade social marknadsföring. Kom andraplats i Chalmers Innovation Pitch-and-Win i juni 2011.

UX Personas Social media Ruby on Rails Heroku PostgreSQL jQuery Mobile Git

Läs mer »

Guldhedens Studiehem

Integrerad hemsida och administrationsverktyg för studentboendet Guldhedens Studiehem.

GUI Participatory Design PHP MySQL CodeIgniter PDF-generering Twitter Bootstrap jQuery Git

Läs mer »

CESA

Socialt projekt på IT-programmet. En av tre finalister i Årets Studentprojekt och Deloitte Student Standard of Excellence Award 2009. CESA skeppar idag årligen 500 datorer till sämre bemedlade skolor i Sydafrika.

Välgörenhet Kultur Lärande Entrepenörskap

Läs mer »


Personas in Real Life

Exjobbet utfördes hos inUse och var en kvalitativ studie i hur Personas fungerade i praktiken, i synnerhet med inUses egen metod Effektkartläggning.

Parallelt med det akademiska arbetet gjordes ett designprojekt där både personas och effektkartläggning tillämpades. SVG Input Elements är en biprodukt av detta designarbete.

Förutom personas och effektkartläggning använde vi oss mycket utav pappersprototyper och stop motion-film för att utforska beteendet i designen.

Länk: Rapporten (ej slutgiltig version)

Länk: Projektblogg

Nyckelord: IxD User Experience GUI Personas Effektkartläggning Paper Prototyping Stop Motion HTML5 SVG Drupal Javascript PHP Git

Upp

Social Locale

Kursprojekt som utforskade sociala medier i kombination med marknadsföring. Resultatet som demonstrerades på Nordstan under vetenskapsfestivalen var en meta-check in-tjänst för butiksägare och konsumenter. Kom andraplats i Chalmers Innovation Pitch-and-Win i maj 2011.

Tillsammans med två kursare skapade jag Social Locale, ett “point of purchase social media system”. Väldigt förenklat förenade vi sociala check in-tjänster (t.ex. Facebook, Gowalla och Foursquare) med en fysisk affär med hjälp av en TV-skärm. Detta ger affären och kunderna möjlighet att interagera i realtid på ett helt nytt sätt.

Mycket tid lades på användarupplevelsen (User Experience, UX). Projektet gav möjlighet att utforska inte bara sociala tjänster och användarupplevelser, utan även reflektera över etiska aspekter kring kommers och personlig integritet.

Länk: Projektets hemsida

Paper: Point of Purchase Social Media and Ambient Display

Nyckelord: Graphical Interfaces User Experience Personas Social Media Ruby on Rails HTML5 Facebook API Twitter API Foursquare API Gowalla API jQuery Mobile Git

Upp

CUPles | Break the Barrier

I det här designprojektet var målet att påverka människors sociala beteende. Med hjälpa av kommunicerande koppar ville vi bryta sociala barriärer.

Kopparna byggde upp ett decentralicerat ad-hoc-nätverk emellan sig och kunde genom det kommunicera sin status med varandra. Genom att vibrera och ändra färg grupperade kopparna ihop människor i nya kontallationer. Ett visst mått av kontroll gavs också till användaren - vilken färg koppen fick berodde nämligen på hur man höll i koppen.

Projektblogg: cuples2010.wordpress.com

Nyckelord: Ubiquitous Computing User Experience Interaction Design Prototyp Arduino Hårdvara C

Upp

Guldhedens Studiehem

Webbaserad administration

En administrativ lösning för Guldhedens Studiehem som innefattar hemsida, kölista och matsedel.

Guldhedens Studiehem hyser strax under 100 studenter och behöver en lösning som är enkel att hantera utan onödig komplexitet som en större hyresvärd kan behöva. Samtidigt sker fler flytter på studiehemmet än hos en vanlig hyresvärd.

Systemets huvudsakliga uppgift är att göra det lätt att administrera kölistan samt ge en överskådlig blick över de nuvarande hyresgästerna. Förutom att informationen kan ses i webbläsaren genererar kontrakt och matsedel som PDF-filer. Regelbundna automatiska mailutskick gör att ointresserade köplatser inte längre behöver filtreras ut manuellt.

Hemsidan finns än så länge bara tillgänglig på svenska men har tekniskt stöd för multipla språk.

Länk: www.guldheden.com

Nyckelord: GUI Participatory Design PHP MySQL CodeIgniter PDF Twitter Bootstrap jQuery Git

Nätadmin

Tillsammand med ett par andra studenter skötta jag drift och underhåll av studiehemmets nätverk. Detta innebar i praktiken lite allt möjligt: Nätverkssupport, Linux-administration (Gentoo), IP-adressbyte, serverbyte, nätverksfelsökning, uppgradering av hastighet, planera WiFi-nätverk med RADIUS-inloggning samt företräda Guldhedens Studiehem i nätverksrelaterade möten med SGS Studentbostäder, Chalmers Studentbostäder och Jeriko.

Nyckelord: Support DNS IP-adresser Nätverk Serveradministration (Linux) RADIUS

Upp

Inga Maj

Simplistiskt konstgalleri som lägger sajten i bakgrunden och sätter fokus på konsten.

Efter att ha experimenterat med en mer "rik" design bestämde jag mig för att sätta konstverken i fokus och skala bort allt annat så mycket det gick bara gick. Förutom konstverket visas en enkel navigering till vänster och en bildnavigering längs botten på sidan. Infomation om verken visas först om man pekar på dem, och de skalas proportionerligt för att utnyttja maximal skärmyta.

Trots att stilen skulle vara enkel var det viktigt att sajten hade en egen karaktär. En rak och tunn font valdes för att kunna ha stor text utan att den skulle orsaka för mycket svärta. Orangea länkar är lite annorlunda och djärvare utan att stjäla fokus.

Alla bilder förladdas för att ge en så bra upplevelse som möjligt. Samtidigt som man kan byta konstverk utan att ladda om sidan har varje verk sin egen unika länk.

Länk: Inga Maj Konstgalleri

Nyckelord: Graphical Interfaces User Experience Ruby on Rails Amazon S3 Galleria Git

Upp

SVG Input Elements

SVG Input Elements eftersträvar att erbjuder formulär till SVG som motsvarar <input> och <textarea> i HTML.

Detta var ett Javascript/SVG-projekt som jag gjorde tillsammans med Tim Brandin där vi försökte implementera möjlighet till indata i SVG med hjälp av Javascript. Det visade sig vara svårare än vi trodde, men vi har kommit en bra bit på väg. Stor vikt lades vid att användarupplevelsen skulle vara densamma som när man använder ett vanligt formulärelement. Projektet finns på GitHub, och det finns även en demo. Projektet är inte färdigt och fungerar till olika grad på olika webbläsare.

Länk: Demo

Länk: GitHub

Nyckelord: UX Javascript SVG Git

Upp

Computer Education in South Africa (CESA)

Startade Computer Education in South Africa (CESA) tillsammas med fyra andra studenter och programansvarige för IT-programmet på Chalmers. Vi blev en av tre finalister till Årets Studentprojekt och Deloitte Student Standard of Excellence Award 2009. Idag bidrar CESA årligen till att 500 datorer når sämre bemedlade skolor i Sydafrika.

I samarbete med Star for Life samt sponsorer som har varierat lite över åren har CESA årligen åkt ner till Sydafrika för att installer och underhålla skänkta datorer, samt undervisa elever och lärare hur de kan användas. Nyligen har ett samarbete med Göteborg Stad öppnat dörrarna för att bidra med 500 datorer årligen.

Länk: www.cesaproject.com

Nyckelord: Välgörenhet Kultur Lärande Entrepenörskap

Upp

Chalmers International Reception Committee (CIRC)

CIRC är en kårförening på Chalmers som har till uppgift att välkomna utländska studenter och bidra till att deras vistelse blir så bra som bara möjligt.

Jag var sekreterare i Chalmers International Reception Committee (CIRC) 2009. Vi ordnade allt ifrån SIM-kort och välkomstbroschyrer till stadsvandingar och Kirunaresor för över 1800 internationella studenter tillsammans i ett multikulturellt team på 11 personer. Jag hade det övergripande ansvaret för kommunikation inom teamet och var dessutom vagnschef för CIRCs Cortègevagn. Utöver det delade vi på en mängd mindre uppgifter. Hela året var en erfarenhet av värdet och styrkan i ett samansvetsat team.

Länk: www.circ.chalmers.se

Nyckelord: Team Kultur Ledarskap

Upp

MatchMaster

Enskild uppgift i kursen Graphical Interfaces (TDA491). Ett visuellt gränssnitt för en teambyggar-applikation.

Teamen skulle byggas utefter Belbin-roller och gränssnittet var tvunget att kunna visualisera ett ganska stort antal personer åt gången.

Jag ansträngde mig för att visa många fler informativa element än vad uppgiften krävde. Läs PDF-presentationen för en lite närmre inblick i designvalen. (Presentationen är skapad efter kursmålen vilket är anledningen till den gedigna presentationen av vissa ganska ointressanta detaljer).

Länk: GUI Presentation & Walkthrough

Nyckelord: GUI

Upp

Dragon's Gold

En gruppuppgift i kursen Graphical Interfaces (TDA491) var att skapa en digital version av brädspelet Dragon's Gold.

Uppgiften innehöll bland annat mycket som skulle visualiseras samt ett förhandlingselement som inte var helt trivialt att översätta.

Fokus i uppgiften lades på själva interaktionen, färdiga grafiska element användes vilket förklarar den ej enhetliga stilen i det interaktiva exemplet.

Demon är inte helt enkel att förstå om man inte har spelat Dragon's Gold...

Klicka på Flash-filmen och stega fram med tangenttryckningar

Länk: Demo

Nyckelord: GUI

Upp

Oii Design

Hoppade in som extraresurs för att koda en ny e-handelsplattform. "Vikarierade" som projektansvarig den sista månaden. Förutom att lära mig Zend Framework 2 och MongoDB fick jag sätta mig in i logistiken och orderhanteringen på företaget för att kunna fatta bra designbeslut.

Länk: www.oiidesign.se

Nyckelord: Zend Framework 2 MongoDB Doctrine Handlebars

Upp

+8

Sommarjobb 2008 och 2009 då jag programmerade på webbapplikationer åt +8.

Nyckelord: Kravanalys Utveckling PHP Databasdesign

Upp

Annat skapande

Söder om Sverige

När jag reser tar jag en massa foton. Några av dem hamnar på min reseblogg.

Eftersom jag själv tycker att det är väldigt ointressant att läsa om folks alla intryck och vad de hade till hotelfrukosten just idag har jag valt att använda mycket bilder och lite text. Bloggen är mest riktad till vänner och bekanta, men jag får även en del besökare från annat håll.

Bloggen är ganska ny och jag har hittills bara hunnit med två resor sedan jag startade den. Jag har besökt circa 40 länder, bloggen dokumenterar nog 7 vid det här laget.


Trekking i Laos


Äter Lomito i Argentina

Reseblogg: Söder om Sverige

Nyckelord: Resa Foto

Om mig

Nyutexaminerad Interaktionsdesigner med erfarenhet inom webb. Jag har gott tålamod, är ärlig och uppriktig och värderar tydlig komunikation högt. Jag är ansvarstagande och har förmåga att jobba självständigt men är i mitt rätta element när jag är en del av ett team.

För tillfället jobbar jag 100% på min egen firma samtidigt som jag leter en fast anställning.

Med mina vänner är brädspel en vanlig aktivitet att samlas kring. Jag är faschinerad av världen och kulturer. Till mina fritidsintressen tillhör fotografering och kaffe.

Ladda ner mitt CV

Född: 24 februari 1987

E-mail: josef.ottosson@josf.se
Telefonnummer: +46 76-810 45 85
Reutersgatan 2A
413 24 Göteborg

Upp